ID bài viết: 000035565 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 13/07/2022

Làm thế nào để vứt một thiết bị không xác định trong Trình quản lý thiết bị?

Môi Trường

Intel® Server Board S1200SPLR Intel® Xeon® xử lý E3-1230 v6 (bộ nhớ đệm 8M, 3,50 GHz)

Windows Server 2012 R2*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Cách xóa một thiết bị không xác định khỏi Trình quản lý thiết bị windows.

Mô tả

Không thể xóa một thiết bị không xác định trong Trình quản lý thiết bị.

Độ phân giải

Nếu tính năng Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) không được sử dụng và trình điều khiển không được tải, trình quản lý thiết bị sẽ hiển thị thiết bị Không xác định. Lỗi thiết bị không xác định có thể được khắc phục bằng cách làm theo các bước dưới đây:

  1. Vào BIOS.
  2. Khi đã vào BIOS, trong màn hình chính, chọn Nâng cao.
  3. Trong phần nâng cao, chọn Cấu hình Bộ xử lý.
  4. Khi bạn đang ở trong menu Cấu hình Bộ xử lý, hãy tắt trình điều Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX).
  5. Khởi động lại đi đến hệ điều hành để xác nhận rằng thiết bị chưa biết đã biến mất.

Nếu cần sử Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) phù hợp, tải xuống trình điều khiển thích hợp trong Trung tâm Tải xuống Intel.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.