ID bài viết: 000035542 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 08/07/2021

Mã lỗi 28 trong Trình quản lý thiết bị

Môi Trường

windows1064bit

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Các bước xử lý sự cố đối với mã lỗi 28.

Mô tả

Trình điều Intel High Definition Audio hoạt động và dấu nhắc đọc (mã 28).

Độ phân giải

Theo mã lỗi trong Trình quản lý thiết bị trong Windows,trình điều khiển cho thiết bị này không được cài đặt.

Cài đặt lại trình điều khiển thiết bị theo cách thủ công:

  1. Từ bắt đầu,tìm kiếm và chọn Trình quản lý thiết bị.
  2. Nhấp chuột phải vào thiết bị trong danh sách.
  3. Chọn Gỡ cài đặt từ menu thả xuống.
  4. Sau khi gỡ cài đặt thiết bị, chọn Hành động trên thanh menu.
  5. Chọn Quét các thay đổi phần cứng để cài đặt lại trình điều khiển.
Lưu ýHãy chắc chắn rằng bạn đã cài đặt trình điều khiển mới nhất từ Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM).

Intel® Graphics Driver trình điều khiển Windows® DCH 10

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.