ID bài viết: 000034433 Loại nội dung: Khả năng kết nối Lần duyệt cuối: 19/03/2024

Gặp sự cố kết nối Wi-Fi khi sử dụng các sản phẩm Intel® Wireless-AC

Môi Trường

HP ProBook G3, Intel® Wireless-AC 3165 Băng tần kép

Windows 11* Family, Windows® 10 family

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Đề xuất khắc phục sự cố để giải quyết sự cố ngắt kết nối Wi-Fi và các vấn đề về tốc độ.

Mô tả

Một số thiết bị trong mạng của tôi bị rớt Wi-Fi liên tục và có tốc độ từ 3-10Mbps trong khi các thiết bị khác của tôi - PC, iPad và điện thoại thường có tốc độ 35 Mbps trở lên.

Độ phân giải

Khi gặp phải tình trạng kết nối Wi-Fi bị ngắt và tốc độ Tải lên/Tải xuống chậm, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra các thông tin sau:

  • Đảm bảo Điểm truy cập (AP) hoặc bộ định tuyến Wi-Fi hỗ trợ dải tần 5 GHz và được định cấu hình cho chế độ 11ac.
    Cài đặt khuyên dùng cho kết nối 802.11ac
  • Kiểm tra xem AP/bộ định tuyến có đang chạy chương trình cơ sở mới nhất không.
  • Kiểm tra các nguồn gây nhiễu (các thiết bị không dây khác).
  • Chạy trình điều khiển không dây của Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) mới nhất. Bạn có thể muốn thử một phiên bản chung để loại trừ sự cố phần mềm.
  • Thay đổi Băng tần ưu tiên thành 2,4 GHz hoặc 5 GHz cho mục đích thử nghiệm. Nếu sử dụng băng tần 5 GHz, hãy thử các kênh 36, 40, 44 hoặc 48. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra 5 GHz nếu AP / router hỗ trợ dải tần 5 GHz.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.