ID bài viết: 000034031 Loại nội dung: Cài đặt & Thiết lập Lần duyệt cuối: 08/11/2023

Intel® NUC Lỗi Trình điều khiển Đồ họa khi Chạy Intel® Driver & Support Assistant (IDSA) trên bộ công cụ Intel NUC &; Máy tính mini - NUC7BN

Môi Trường

Bộ công cụ Intel® NUC NUC7i7BNHBIOS Phiên bản: 0072

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Tải xuống và cài đặt trình điều khiển đồ họa theo cách thủ công khi nhận được thông báo lỗi từ IDSA: "Trình điều khiển của nhà sản xuất máy tính tùy chỉnh được cài đặt trên máy tính của bạn..."

Mô tả

Sau khi cập nhật thủ công trình điều khiển đồ họa từ phiên bản 24.20.100.6194 lên phiên bản 24.20.100.6286, thông báo lỗi dưới đây xuất hiện:

Trình điều khiển tùy chỉnh của nhà sản xuất máy tính được cài đặt trên máy tính của bạn. Máy Intel Driver & Support Assistant không thể cập nhật trình điều khiển. Việc cài đặt trình điều khiển Intel chung thay vì trình điều khiển tùy chỉnh của nhà sản xuất máy tính có thể gây ra sự cố kỹ thuật. Liên hệ với nhà sản xuất máy tính để biết trình điều khiển mới nhất cho máy tính của bạn.

Độ phân giải

Hãy làm theo các bước sau:

  1. Tải xuống Trình điều khiển Đồ họa mới nhất.
  2. Gỡ cài đặt Trình điều khiển Đồ họa hiện tại khỏi Trình quản lý Thiết bị.
  3. Cài đặt trình điều khiển bạn đã tải xuống ở bước 1 theo cách thủ công.
  4. Cập nhật Windows*.
Thông tin bổ sung

Nguyên nhân: Intel Driver and Support Assistant không nhận dạng trình điều khiển là sản phẩm của Intel.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.