ID bài viết: 000033738 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 08/07/2021

Intel AMT báo lỗi đăng nhập "Tên truy cập không được công nhận"

Môi Trường

Intel® các hệ thống sử dụng bộ xử lý Core thế hệ thứ 6. Intel® Management Engine (Intel® ME) Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) Intel® AMT phiên bản chương trình cơ sở không kết thúc ở phiên bản 22.3xxx.

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Bản cập nhật chương trình cơ sở có thể khắc phục vấn đề này thường thấy trên các hệ thống được trang bị bộ xử lý Intel® 6th Generation Core.

Mô tả

Nhận thông báo lỗi, nhưng tôi có thể đăng nhập khi tôi tháo và kết nối lại dây nguồn (khởi động lại không hoạt động).

Độ phân giải

Khi đăng nhập thông qua Web UI, Người dùng Quản lý Hoặc Mesh Commander có thể nhận được thông báo lỗi nêu rõ tên truy cập không được công nhận.

Thông thường có thể thấy trên các hệ® xử lý Core thế hệ thứ 6 của Intel.

 

  • Để khắc phục vấn đề này, cập nhật lên phiên bản chương trình cơ sở sẽ kết thúc bằng .3xxx hoặc cao hơn.
  • Các bản cập nhật phần mềm chỉ được cung cấp từ các nhà sản xuất hệ thống/bo mạch chủ.
Thông tin bổ sung

Một vấn đề đã được phát hiện ra rằng đã ngăn chặn việc đăng nhập khi hệ thống được bật liên tục hơn 30 ngày. Vấn đề ngăn chặn việc đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu của quản trị viên Digest. Việc rút điện năng khỏi hệ thống sẽ tạm thời cho phép đăng nhập, nhưng sự cố sẽ trở lại sau 30 ngày nữa.

Vấn đề này đã được đặt biệt danh cho lỗi quản trị viên tiêu hóa 'Skylake' vì nó chỉ được nhìn thấy trên các hệ thống dựa trên Core thế hệ thứ 6 (tên mã Skylake).

Cập nhật chương trình cơ sở thông qua cập nhật BIOS hoặc cập nhật chương trình cơ sở trực tiếp (nếu có từ nhà sản xuất) lên phiên bản chương trình cơ sở kết thúc bằng .3xxx (ví dụ 11.0.22.3xxx hoặc 11.0.18.3xxx) sẽ giải quyết vấn đề.

Bản cập nhật chương trình cơ sở này cũng sẽ bảo vệ khỏi vấn đề lỗ hổng SA-00075.

 

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.