Đèn hoạt động của SSD trên hệ thống luôn bật

Tài liệu

Xử lý sự cố

000033349

03/03/2022

Tìm hiểu thêm về đèn hoạt động HDD/SSD trên bo mạch chủ/hệ thống và cách phản ứng của nó với ổ Intel® Optane™ SSD chuỗi 905P trong hệ thống.

Vấn đề là gì?

Khi thiết bị ở trong hệ thống, Đèn hoạt động HDD/SSD trên hệ thống luôn bật.

 

Điều gì được mong đợi?

Dự kiến đèn sẽ luôn TẮT, sau đó nhấp nháy BẬT khi thiết bị lưu trữ đang được truy cập. (Ví dụ: khi mở tài liệu hoặc lưu một cái gì đó.)

 

Tại sao điều này xảy ra?

Điều này dự kiến sẽ cho một hệ thống có ổ Intel® Optane™ SSD chuỗi 905P được gắn vào.

Lưu ýNếu có nhiều hơn một thiết bị lưu trữ trong hệ thống, ánh sáng đang bật hoặc tắt với hoạt động có thể thay đổi. Nó phụ thuộc vào việc triển khai bo mạch chủ/hệ thống. Vui lòng tham khảo ý kiến nhà cung cấp bo mạch chủ/hệ thống và hướng dẫn sử dụng để biết thêm thông tin.

Lý do là thiết bị này được thiết lập để bật đèn nếu thiết bị không có hoạt động và tắt khi thiết bị đang được truy cập.

Điều này trái ngược với nhiều thiết bị lưu trữ. (Vì vậy, nó sẽ hiển thị TẮT nếu không có hoạt động trên thiết bị và bật khi thiết bị đang được truy cập.)