Tài liệu Quy định cho Intel® Ethernet Server Adapter I340-T4 (E69268)

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000033346

15/12/2023

Các giấy chứng nhận và tuyên bố này mô tả các dấu hiệu theo quy định và thông tin an toàn cho Intel® Ethernet Server Adapter I340-T4 (E69268)

Giấy chứng nhận và tờ khai

Tuyên bố về sự phù hợp (PDF) PDF icon

Tuyên bố về sự phù hợp của Úc và New Zealand (PDF) PDF icon

Tuyên bố về sự phù hợp của Ma-rốc (PDF) PDF icon

Báo cáo tuân thủ VCCI Nhật Bản (PDF) PDF icon

Giấy chứng nhận Hàn Quốc (PDF) PDF icon

Tuyên bố về sự phù hợp của BSMI Đài Loan (PDF) PDF icon

Tuyên bố RoHS BSMI Đài Loan (PDF) PDF icon

Lưu ý: Tệp PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.

Chủ đề liên quan
Chỉ mục thông tin quy định cho bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet
Tuyên bố về sự phù hợp cho bộ điều hợp Intel® Ethernet
Quốc gia xuất xứ của Bộ điều hợp Intel® Ethernet
Quốc gia xuất xứ của Bên kiểm soát Intel® Ethernet
Cách tìm Bảng dữ liệu khai báo nguyên liệu (MDDS) cho các sản phẩm Intel®