Thông tin bộ nhớ hệ thống dành cho các sản phẩm Intel® NUC NUC8i5INH, NUC8i7INH

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000033161

12/02/2020

Thông số kỹ thuật bộ nhớ dành cho các sản phẩm Intel® NUC NUC8i5INH và NUC8i7INH

  • Hàn LPDDR3
  • Kênh đôi
  • Loại bộ nhớ không ECC

Kích thước bộ nhớ tối đa cho các mô hình Intel® NUC:

Mô hình NUCKích thước bộ nhớ tối đa
NUC8i5INH8 GB
NUC8i7INH8 GB
Lưu ýKhông có tùy chọn để tùy chỉnh cấu hình bộ nhớ hoặc thay đổi kích thước bộ nhớ cho NUC8i5INH hoặc NUC8i7INH, vì các mô-đun bộ nhớ đều bị hàn lại.