Xác định Intel® Neural Compute Stick của bạn

Tài liệu

Xác định sản phẩm của tôi

000033154

26/09/2022

Intel® Movidius™ Neural Compute Stick và số sê-ri Thanh Tính toán Nơ-ron Intel® 2 có thể được tìm thấy trên nhãn ở một bên của que. Bạn sẽ cần số này và ID sản phẩm tương ứng (xem bên dưới) để kiểm tra Thông tin Bảo hành. Tham khảo các ví dụ dưới đây.

Lưu ýNếu số sê-ri Intel® Movidius™ Neural Compute Stick (NCS) bắt đầu bằng MONCS1, bạn sẽ cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ để giúp xác định phạm vi bảo hành của mình.
Tên sản phẩmID sản phẩm
Intel® Movidius™ Que Điện Toán Thần Kinh962297
Thanh Tính toán Nơ-ron Intel® 2PHẦN MỀM 2

Ví dụ 1: Thanh Tính toán Nơ-ron Intel® 2

  1. Số sê-ri: 2MPBT84000WV

intel neural compute stick 2 serial number

 

Ví dụ 2: Intel® Movidius™ Que Điện toán Thần kinh

 

  1. Số sê-ri: 1MPBT8320011

intel movidius neural compute stick serial number