Thông tin Bảo hành và Quy trình RMA cho Bộ nhớ liên tục Intel® Optane™

Tài liệu

Bảo hành & RMA

000033031

05/01/2023

Bạn không cần phải đăng ký Bộ nhớ liên tục Intel® Optane™ của mình để nhận ủy quyền trả lại sản phẩm (RMA).

Làm theo hướng dẫn bên dưới để bắt đầu quy trình bảo hành và RMA.

Nhấp vào hoặc chủ đề để biết chi tiết:

Kiểm tra xem Bộ nhớ liên tục Intel® Optane™ của bạn có còn được bảo hành không
 • Truy cập trang Thông tin bảo hành.
 • Trong mục Loại sản phẩm, hãy chọn Bộ nhớ và bộ lưu trữ.
 • Nhập số sê-ri duy nhất như được liệt kê trên nhãn
 • Nhấp vào Kiểm tra sản phẩm.
 • Nếu sản phẩm của bạn được bảo hành, hãy nhấp vào Yêu cầu hỗ trợ cho sản phẩm đã chọn để bắt đầu quy trình RMA.
Cung cấp thông tin sau để yêu cầu bảo hànhXem nhãn và thu thập thông tin sau về Bộ nhớ liên tục Intel® Optane™ của bạn:
 • Số Sêri
 • Dung lượng Mô-đun
 • Số đơn hàng
 • Tên sản phẩm
 • Mã Số Linh Kiện
 • Số PBA
Thông tin hữu ích bổ sung cho yêu cầu bảo hành:
 • Bằng chứng mua hàng
 • Mô tả các triệu chứng hoặc vấn đề
 • Các bước xử lý sự cố mà bạn đã thực hiện
Sau khi thu thập các thông tin trên, hãy chuyển sang Thông tin bảo hành để hoàn thành yêu cầu.

Nhãn Bộ nhớ liên tục Intel® Optane™ DC

Nhãn Bộ nhớ liên tục Intel® Optane™ DC

Sau khi gửi yêu cầu RMA của bạnKhi bạn gửi yêu cầu của mình, nhân viên dịch vụ khách hàng sẽ xác minh xem Bộ nhớ liên tục Intel® Optane™ của bạn có đủ điều kiện để thay thế ủy quyền trả lại sản phẩm (RMA) hay không. Đối với các sản phẩm đủ điều kiện, nhân viên sẽ tạo yêu cầu RMA cho bạn và điền số RMA trong email do hệ thống tạo. Email bao gồm hướng dẫn vận chuyển để trả lại mô-đun bị lỗi.

Đối với yêu cầu RMA, hãy đọc kỹ hướng dẫn vận chuyển để biết nơi gửi Bộ nhớ liên tục Intel® Optane™ của bạn.

 • Trước khi vận chuyển Bộ nhớ liên tục Intel® Optane™:

  Đây được coi là quy trình hoạt động bình thường để sao lưu Bộ nhớ liên tục Intel® Optane™. Chạy ở Chế độ Ứng dụng Trực tiếp và Chế độ hỗn hợp, sao lưu và xóa trước khi vận chuyển mô-đun
  Lưu ý Đó là quyền của khách hàng trong việc xóa nội dung trước khi vận chuyển. Mô-đun đã gửi sẽ không được trả lại cho khách hàng.
 • Mô-đun bị lỗi được trả lại với nhãn đính kèm.

 

Bộ nhớ liên tục Intel® Optane™ có bảo hành giới hạn năm năm.
Chọn ngôn ngữ để xem điều khoản và điều kiện bảo hành có giới hạn.

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu đọc bằng Adobe Acrobat Reader*