Các công cụ quản lý Linux * dành cho bộ nhớ liên tục Intel® Optane™

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000032993

02/12/2020

Thông tin dưới đây cung cấp các công cụ quản lý khả dụng cho bộ nhớ liên tục Intel® Optane™.

github.org mã nguồn mở (GitHub *) cung cấp hỗ trợ các công cụ quản lý. Tải xuống và cài đặt cả hai công cụ quản lý.

Lưu ýKhả năng quản lý Windows Server * do Microsoft cung cấp thông qua PowerShell.

Sau khi cài đặt, các lệnh sau sẽ được liệt kê các lệnh có sẵn:

ipmctl help

ndctl --list-cmds