Hướng dẫn triển khai cho dịch vụ đám mây Intel Unite®

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000032973

14/08/2020

Hướng dẫn triển khai dịch vụ đám mây Intel Unite® (PDF)PDF icon

Hướng dẫn này cung cấp cho bạn:

  • Tổng quan về ứng dụng cũng như kiến trúc phần mềm và các yêu cầu.
  • Hướng dẫn triển khai và cấu hình dịch vụ đám mây Intel Unite cho môi trường doanh nghiệp của bạn.

Kích thước: 1,28 MB
Ngày: ngày 2020 tháng 8
Xem xét lại: 1,7

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*