TA-1143: Việc gọi ipmitool từ hệ thống từ xa yêu cầu các tham số bổ sung để kết nối với hệ thống máy chủ Intel®

Tài liệu

Xử lý sự cố

000032584

22/11/2023

Tôi đang nhìn thấy gì?

Bắt đầu với phiên bản phần mềm BMC 1.90, việc gọi ipmitool từ hệ thống từ xa yêu cầu tham số bổ sung sau: -C 17. Tham số này là bắt buộc do BMC tắt Cipher Suite 3 theo mặc định, chỉ để lại Cipher Suite 17 được bật theo mặc định.

Lưu ý Không liên quan đến thay đổi này, nó đã được quan sát thấy trong các mạng có tải lưu lượng truy cập cao mà các lệnh ipmitool có thể kích hoạt cài đặt thời gian chờ mặc định (1 giây). Intel khuyến nghị rằng nếu bạn gặp phải thời gian chờ, hãy thêm tham số -N 5 (đặt thời gian chờ thành 5 giây) vào -C 17 cần thiết.

Với cả bổ sung bắt buộc và được đề xuất cho lệnh gọi ipmitool từ xa, cú pháp dòng lệnh như sau (nhập trên một dòng lệnh):

Tham khảo PDF để biết thêm chi tiết về nguyên nhân gốc rễ và cách giải quyết.

TA-1143 (PDF) PDF icon
Việc gọi ipmitool từ hệ thống từ xa yêu cầu thêm các tham số để kết nối với Hệ thống Máy chủ Intel® có cài đặt chương trình cơ sở BMC v1.90 trở lên.

Dung lượng: 451 KB
Ngày: Tháng Sáu 2020

Lưu ý: Tệp PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.

Lưu ý

Bộ điều khiển quản lý bảng mạch tích hợp (BMC) của Máy chủ Intel® có thể được truy cập bằng các tiện ích thiết bị đầu cuối tiêu chuẩn, có sẵn, nguồn mở hoặc trình giả lập thiết bị đầu cuối. Một ví dụ là IPMIUtility cho phép truy cập vào thông tin trạng thái cảm biến và điều khiển nguồn. Khách hàng chịu rủi ro khi sử dụng các tiện ích nguồn mở. Intel không kiểm soát các tiện ích này và không thể đảm bảo bất kỳ sửa chữa nào với các tiện ích này.

Chủ đề liên quan
Bo mạch Máy chủ Intel và Nền tảng Máy chủ Intel®: Hướng dẫn Quản lý Máy chủ