Hậu tố có nghĩa là gì cho bộ xử lý Intel® Xeon® D-1700/D-2700?

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000032513

12/07/2022

Mỗi chữ cái hậu tố cho biết một tính năng được hỗ trợ trên Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1700/D-2700 (trước đây là Ice Lake):

Hậu tốTính năng
EHỗ trợ nhiệt độ mở rộng
Nhỗ trợ Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT)
RHỗ trợ kết nối mạng thời gian thực
TBộ điều khiển giao diện mạng tích hợp

 

Lưu ýĐể biết thêm chi tiết, hãy liên hệ với đại diện tài khoản bán hàng Intel của bạn.

 

 

Chủ đề liên quan
Tổng quan về sản phẩm Intel® Xeon® D
Thông số kỹ thuật bộ xử lý Intel® Xeon® D
Nơi mua bộ xử Intel® Xeon® D