Intel® Graphics Control Panel không thể khởi chạy sau khi được cài đặt từ Microsoft® Store

Tài liệu

Xử lý sự cố

000032309

23/08/2021

Lưu ý

Bộ điều Intel Graphics Control Panel được tự động cài đặt với trình điều khiển đồ họa cho Bộ xử lý Intel® Core thế hệ thứ 5 trở lên. Trình điều Intel Graphics Control Panel cần được cài đặt từ Microsoft Store trên các hệ thống này.

Đối với Bộ xử lý Intel® Core thế hệ thứ 6 và mới hơn, bộ xử lý Intel Graphics Control Panel đã bị ngừng sản xuất và đã được thay thế bằng bộ xử lý Intel Graphics Command Center. Xem Cách cài đặt trình điều Intel® Graphics Command Center hướng dẫn cài đặt.

Bạn không biết thế hệ bộ xử lý của mình? Xem Cách tìm thế hệ của các bộ Intel® Core™ xử lý.

Bạn đang gặp phải vấn đề gì?

Sau khi tải xuống trình điều Intel® Graphics Control Panel microsoft Store và khởi chạy nó trong menu Bắt đầu, ứng dụng không khởi chạy ( không xuất hiện thôngbáo lỗi).

Intel® Graphics Control Panel
 

Lưu ý

Tùy Intel® Graphics Settings 'nhấp chuột phải' theo ngữ cảnh thấy bên dưới không còn khả dụng khi sử dụng trình điều khiển Đồ họa DCH của Windows. Bạn có thể tìm kiếm và mở Intel® Graphics Control Panel menu Bắt đầu của Windows. Tìm thêm thông tin.

Cách khắc phục

Trước khi tiếp tục: Chỉ tiến hành nếu bạn sử dụng Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 6 hoặc cũ hơn và bạn đã được tải xuống từ Intel Graphics Control Panel microsoft Store trước đây.

 1. Nhấp vào Bắt đầu > cài đặt > ứng dụng & tính năng.
 2. Xác định vị trí và gỡ cài đặt Intel® Graphics Control PanelIntel® Graphics Driver.
  Apps and features
 3. Khởi động lại máy tính.
 4. Nhấp chuột phải vào menu bắt đầu và vào Trình quản lý thiết bị.
 5. Nhấp vào Hiển thị Bộ điều hợp.
 6. Nhấp chuột phải vào Bộ điều hợp Đồ® HD Intel và nhấp cập nhật trình điều khiển.
  Lưu ý:Nếu không tìm thấy trình điều khiển trước, thiết bị sẽ xuất hiện dưới dạng Bộ điều hợp Hiển thị Cơ bản của Microsoft.
  Update Driver
 7. Nhấp vào Tự động tìm kiếm phần mềm trình điều khiển cập nhật.
  Search automatically for updated driver software
 8. Cập nhật Windows sẽ tự động tìm kiếm, tải xuống và cài đặt trình điều khiển đồ họa mới nhất đã được xác nhận cho máy tính của bạn.
 9. Nếu vấn đề vẫn còn, Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Intel.

Các tình huống sau đây có thể gây ra sự cố Intel Graphics Control Panel khởi chạy:

 1. Nhà sản xuất máy tính của bạn, còn được gọi là Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM), đang đẩy mạnh việc cài đặt trình điều khiển DC thông qua dịch vụ Cập nhật Windows. Trình điều khiển DC ghi đè lên các trình điều khiển DCH đã được cài đặt trước đó. Tuy nhiên, ứng Intel® Graphics Control Panel được tải xuống từ Microsoft Store không bị xóa khỏi hệ thống trong quá trình cài đặt trình điều khiển DC. Điều này dẫn đến hai trường hợp hệ Intel® Graphics Control Panel hiện có trên hệ thống, khiến cho cả hai Bảng điều khiển đều không mở.
 2. Vấn đề cũng có thể xảy ra nếu bạn đã tải xuống và cài đặt trình điều khiển Intel® Graphics Control Panel từ Microsoft® Store trong khi trình điều khiển DC đã được cài đặt.
Chủ đề liên quan
Ngừng cung cấp Intel® Graphics Control Panel microsoft* Store
Cách truy cập Cài đặt đồ họa cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 5 trở lên
Tùy Intel® Graphics Control Panel không xuất hiện khi tôi nhấp chuột phải
Thông tin chung về Trình điều khiển DCH Windows* cho Đồ® Intel