Các sản phẩm Intel® vPro™ và Intel® NUC

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000031997

23/11/2020

Các sản phẩm Intel® NUC sau đây hỗ trợ ™ intel® vPro:

 • Bộ dụng cụ máy tính xách tay Intel® NUC M15V
 • Bộ Intel® NUC NUC9VXQNX
 • Bộ Intel® NUC NUC9V7QNX
 • Bo mạch Intel® NUC NUC9VXQNB
 • Bo mạch Intel® NUC NUC9V7QNB
 • Máy tính mini Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNK
 • Máy tính mini Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNK
 • Bộ Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNH
 • Bộ Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNK
 • Bộ Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNH
 • Bộ Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNK
 • Bo mạch chủ Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNB
 • Bo mạch chủ Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNB
 • Bo mạch Intel® NUC NUC7i7DNBE
 • Bo mạch Intel® NUC NUC7i5DNBE
 • Bộ Intel® NUC NUC7i7DNKE
 • Bộ Intel® NUC NUC7i7DNHE
 • Bộ Intel® NUC NUC7i5DNHE
 • Bộ Intel® NUC NUC7i5DNKE
 • Intel® NUC 7 dành cho doanh nghiệp, máy tính mini với Windows® 10 Pro-NUC7i5DNKPC
 • Bộ Intel® NUC NUC5i5MYHE
 • Bo mạch Intel® NUC NUC5i5MYBE