ID bài viết: 000031392 Loại nội dung: Khả năng kết nối Lần duyệt cuối: 29/07/2021

Tốc độ tải xuống Wi-Fi chậm trên máy tính xách tay của tôi đang chạy trên Windows® 10

Môi Trường

Intel® Wireless-AC 9260

windows1064bit

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Cài đặt trình điều khiển Wi-Fi mới nhất có thể giải quyết tốc độ tải xuống chậm.

Mô tả

Máy tính xách tay đang trải qua tốc độ tải xuống chậm.

Tốc độ tải xuống Wi-Fi chậm hơn dự kiến.

Độ phân giải

Để giải quyết các tốc độ tải xuống kém trong Windows® 10, hãy cập nhật lên trình điều khiển mới nhất.

 

  • Thực hiện cài đặt sạch để tránh xung đột với trình điều khiển với các phiên bản cũ hơn. Xem bài viết Cài đặt sạch các Trình điều khiển không dây
  • Sau khi cài đặt trình điều khiển mới nhất nếu vấn đề vẫn còn, bạn có thể cần phải thay đổi cấu hình mạng cho bộ định tuyến hoặc máy khách. Nếu bộ định tuyến và máy khách sử dụng các tiêu chuẩn không dây khác nhau, tốc độ Wi-Fi sẽ bị hạn chế ở phía dưới của hai tiêu chuẩn.

 

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.