Hướng dẫn bổ trợ giải pháp Intel Unite® cho hệ thống phát sóng *

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000031068

08/05/2019

Hướng dẫn cắm plug-in Intel Unite® giải pháp 4. x dành cho hệ thống phát sóng * (PDF) PDF icon
Hướng dẫn này cung cấp cho bạn:
  • Tổng quan về các plug-in và sử dụng nó
  • Hướng dẫn triển khai và cấu hình trên mạng trong môi trường CNTT
Dung lượng: 246 KB
Ngày: ngày 2018 tháng 10
Phiên bản: 4,0


Hướng dẫn cắm plug-in Intel Unite® giải pháp 3. x dành cho hệ thống phát sóng * (PDF) PDF icon
Hướng dẫn này cung cấp cho bạn:
  • Tổng quan về các plug-in và sử dụng nó
  • Hướng dẫn triển khai và cấu hình trên mạng trong môi trường CNTT
Dung lượng: 833 KB
Ngày: ngày 2018 tháng 6
Phiên bản: 1,0
 

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.