Tôi có cần cài đặt trình điều Intel® PROSet/Wireless Software trên Hệ thống Windows® 10 không?

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000031026

26/03/2021

Thông Báo Quan Trọng

Các phiên bản Intel® PROSet/Wireless WiFi Software Legacy và DCH đã được đặt ở trạng thái Kết thúc vòng đời (EOL) từ khi gói phần mềm phiên bản 21.50.X trở đi.

Bộ điều hợp không dây của bạn không yêu cầu trình điều Intel® PROSet/Wireless Software windows® 10. Do đó, chúng tôi không khuyến nghị bạn nên cài đặt Intel® PROSet/Wireless Software trên Windows® 10 trừ khi bạn đáp ứng các tiêu chí được nêu trong các trường hợp ngoại lệ dưới đây.

Bắt đầu từ phiên bản phát hành 20.120 trên Windows® 10, gói cài đặt chỉ dành cho trình điều khiển được cung cấp trên Trung tâm Tải xuống.

Nền Intel® PROSet/Wireless Software các tính năng được hỗ trợ của nó đã phát triển (hoặc đã được giảm giá) trong nhiều năm và trên các phiên bản Hệ điều hành (HĐH) Windows khác nhau.

Trên Windows® 10, hệ điều Intel PROSet/Wireless Software hỗ trợ các tính năng sau:

  • Công cụ Quản trị viên CNTT
  • Mở Rộng Tương Thích Cisco* (CCX) để bảo mật cho doanh nghiệp. (không còn được bao gồm trong Intel® PROSet/Wireless Software bản 20.90 trở lên)
  • Giao diện lập trình ứng dụng (API) được đặt cho nhà sản xuất hệ thống tạo các ứng dụng tương tác với bộ điều hợp Wi-Fi và nền tảng.
  • Chức năng tùy chọn "Đồng bộ hồ sơ" (chỉ áp dụng với hệ thống intel® vPro™).

Các trường hợp ngoại lệ:
Nếu bạn thuộc một trong hai danh mục người dùng sau:

    • Nhà sản xuất hệ thống của bạn đã cài đặt sẵn Intel® PROSet/Wireless Software trên hệ thống của bạn.
    • Bạn là quản trị viên CNTT cần một hoặc nhiều tính năng được đề cập ở trên.

    Chúng tôi khuyên bạn nên nhận được sự hỗ trợ Intel® PROSet/Wireless Software nhà sản xuất hệ thống của mình, tuy nhiên, bạn cũng có thể nhận được sự hỗ trợ Intel® PROSet/Wireless Software bản Tải xuống của Quản trị viên CNTT.