Giải pháp RAID máy tính để bàn cao cấp dành cho người đam mê và game thủ

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000030814

31/03/2023

Người dùng máy tính để bàn cao cấp có thể tùy chỉnh bộ lưu trữ của họ cho một khối lượng công việc cụ thể với hai sản phẩm RAID chuyên dụng từ Intel. Tìm hiểu thêm bằng cách đọc Tóm lược giải pháp bên dưới.

Hai sản phẩm RAID chuyên dụng của Intel được hỗ trợ trên các nền tảng Máy tính để bàn cao cấp. Tuy nhiên, Intel Rapid Storage Technology (Intel® RST) là phần mềm RAID ưa thích cho môi trường này vì nó được tối ưu hóa tốt hơn cho các máy khách PC người dùng duy nhất. Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) đang chuyển sang chế độ duy trì cho nền tảng HEDT X299. Intel® VROC vẫn được hỗ trợ cho việc sử dụng X299, nhưng người dùng nên chuyển sang sử dụng Intel® RST thay thế. Vui lòng đọc phần đính kèm để biết chi tiết và giải thích.

Tóm tắt giải pháp: Giải pháp RAID máy tính để bàn cao cấp dành cho người đam mê và game thủ (PDF) PDF icon
Dung lượng: 248 KB
Ngày: Tháng 11 năm 2019

Lưu ý: Các tệp PDF yêu cầu Trình đọc Adobe Acrobat*

 

Bài viết liên quan
Tài nguyên dành cho Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)