Làm thế nào để có được 1,73 Gbps với Intel® Wireless-AC 9260 và 9560

Tài liệu

Xử lý sự cố

000030670

29/01/2020

Tôi đang nhìn thấy những gì?

Intel® Wireless-AC 9260 và 9560 không kết nối với tốc độ liên kết 1,73 Gbps.

Tại sao tôi nhìn thấy nó?

Điều này có thể xảy ra do:

  • Điểm truy cập không dây (AP) không hỗ trợ hoặc không được cấu hình để kích hoạt 160 MHz rộng kênh (còn được gọi là HT160) và/hoặc;
  • Bộ điều hợp không dây Intel® được cấu hình thành 20 MHz chỉ dành cho chiều rộng kênh 5GHz.

Intel Wireless-AC 9260 và 9560 sử dụng chiều rộng kênh 160 MHz để đạt tốc độ 1,73 Gbps.

Lưu ýIntel® Wireless-AC 9260 và 9560 chỉ hỗ trợ cấu hình bề rộng kênh 160 MHz tiếp giáp. 2 không hỗ trợ cấu hình 80 MHz (hoặc 80 + 80 MHz) tách rời không tiếp giáp.

Cách khắc phục.

Các chủ đề liên quan
Giới thiệu Intel® Wireless-AC 2x2 160 MHz
Các giao thức Wi-Fi và tốc độ dữ liệu khác nhau