Dòng sản phẩm Intel® Wireless 7265 (Rev. C) đã bị ngừng sản xuất

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000030311

31/05/2019

Kể từ ngày 2016 tháng 6, Intel đã ngừng sản xuất và gửi hàng các sản phẩm sau:

  • Intel® Wireless-AC 7265 băng tần kép (Rev. C)
  • ® Intel Wireless-N 7265 băng tần kép (Rev. C)
  • Intel® Wireless-N 7265 (Rev. C)

Dưới đây là các trình điều khiển mới nhất có sẵn trên Trung tâm tải xuống. Bạn không có kế hoạch Cập Nhật trình điều khiển thêm cho các sản phẩm này.

 Phiên bản góiNgày phát hành
Wi-Fi21.10.121 tháng 5st 2019
Bluetooth21.10.121 tháng 5st 2019

Bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 năm 2019, đại lý Dịch vụ khách hàng của Intel sẽ không phản hồi lại điện thoại, trò chuyện, diễn đàn hỗ trợ cộng đồng hoặc yêu cầu email cho các sản phẩm này.
Các tùy chọn hỗ trợ có sẵn bao gồm:

  • Nội dung hỗ trợ kỹ thuật. Nhấp vào tên sản phẩm ở trên để tìm thư mục bài viết có liên quan, các bản tải xuống có sẵn và các tùy chọn tự phục vụ khác.
  • Trợ giúp từ những người dùng khác có sẵn tại cộng đồng hỗ trợ của Intel.
Các chủ đề liên quan
Cách xác định bản sửa đổi của bộ điều hợp dòng Intel Wireless 7265 dành cho gia đình