Nâng cấp Thẻ không dây trên Bộ công cụ Intel® NUC DN2820FYKH

Tài liệu

Bảo trì & Hiệu năng

000030307

14/09/2021

Bộ Bộ công cụ Intel® NUC DN2820FYKH bao gồm thẻ Intel® Wireless-N 7260BN được cài đặt sẵn. Thực hiện theo các hướng dẫn sau nếu bạn muốn nâng cấp thẻ không dây:

  • Chọn một thẻ không dây sử dụng hệ số dạng nửa mini PCIe.
  • Xem bảng Intel® Product Compatibility Tool danh sách các thẻ không dây đã được xác thực.