Giao diện Người dùng Quản Intel® Optane™ Lưu trữ và Bộ nhớ là gì?

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000030046

14/06/2021

Ứng dụng/giao diện người dùng Quản lý Bộ lưu trữ và Bộ nhớ Intel® Optane™ là một ứng dụng của Microsoft Store*. Nó cung cấp cho người dùng khả năng giám sát và quản lý đối với hệ thống con bộ lưu trữ Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST). Nó cũng cung cấp hỗ trợ cho tất cả các Intel® Optane™ nhớ và các tính năng RAID.  Tải ứng dụng Intel® Optane™ Quản lý Bộ lưu trữ và Bộ nhớ (Memory and Storage Management).

Đối với ứng dụng quản lý các Intel® Optane™ bị bộ nhớ, hệ thống phải được cấu hình đúng cách.  Nếu bạn không chắc chắn liệu điều này đã được thực hiện chưa, bạn nên thực hiện theo quy trình như chi tiết trong Hướng dẫn Cài đặt và Sử dụng.

Tổng quan

Ứng dụng được tổ chức thành năm khu vực chính bằng cách sử dụng các nút điều hướng dọc theo bảng bên trái như được hiển thị trong hình ảnh dưới đây:

 • Quản lý
 • Tạo ổ đĩa
 • Intel® Optane™ nhớ
 • Hiệu suất
 • Cài đặt

Quản lý 

Cung cấp tổng quan về đồ họa của trạng thái hiện tại của hệ thống con lưu trữ của máy tính. Nó sẽ chỉ hiển thị những mục được điều khiển bởi trình điều Intel® RST của bạn. Các nội dung được thể hiện dưới đây:

 • Các đĩa SATA và PCIe* trung gian
 • Các cổng SATA trống
 • Ổ đĩa RAID
 • Intel® Optane™ bộ nhớ mới

  Bạn có thể nhấp vào từng đối tượng được liệt kê ở trên để hiển thị thông tin và hành động chi tiết hơn được liên kết với từng mục.

  Manage

Tạo ổ đĩa 

Cho phép người dùng tạo ổ đĩa RAID (không liên quan đến Intel® Optane™ nhớ). Tùy thuộc vào cấp độ RAID, các hành động sau đây sẽ khả dụng:

 • Lựa chọn Đĩa
 • Lựa chọn để dự trữ dữ liệu trên một đĩa
 • Dung lượng ổ đĩa (chọn tỷ lệ phần trăm để tạo mảng ma trận: 2 ổ đĩa)
 • Kích thước dải dữ liệu
 • Cho phép ghi lại bộ nhớ đệm trên ổ đĩa
 • Đặt tên cho ổ đĩa

  Create Volume

Intel® Optane™ nhớ 

Cho phép quản lý tăng tốc hệ thống với bộ Intel® Optane™ mềm. Cách sử dụng phần này của ứng dụng để bật/tắt và tăng tốc với ghim giống như được đề cập trong Hướng dẫn Cài đặt và Sử dụng.

Lưu ýTrong hình ảnh bên dưới, các trang Ghim có màu xám vì nó đòi hỏi phương tiện có dung lượng 32GB.

Intel® Optane™ Memory

Hiệu suất 

Cho phép bật/tắt Quản lý nguồn liên kết (LPM) của thiết bị SATA (không liên quan đến bộ nhớ Intel® Optane™).

Performace

Cài đặt 

Người dùng có thể sử dụng tab này để thay đổi cài đặt thông báo Windows cho ứng Intel® Optane™ Quản lý Bộ lưu trữ và Bộ nhớ.

Lưu ýTự động xây dựng lại trên tùy chọn phích cắm nóng chỉ liên quan đến ổ đĩa RAID và không phải Intel® Optane™ ổ đĩa bộ nhớ.

Settings