Bắt đầu với bộ Intel® NUC NUC8i7HVK

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000030001

07/02/2020

Dưới đây là một danh sách kiểm tra để bạn bắt đầu sử dụng bộ Intel® NUC NUC8i7HVK của bạn.

 

Lưu ýIntel NUC này yêu cầu cài đặt cả trình điều khiển đồ họa Intel® và trình điều khiển Radeon™ RX Vega M graphics để sử dụng đúng chức năng.