ID bài viết: 000029866 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 27/10/2022

Đặt lại BMC về mặc định bằng cách sử dụng Bảng điều khiển Web BMC tích hợp

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Cách đặt lại BMC (Bộ điều khiển quản lý bảng mạch cơ bản) về mặc định mà không cần Chạy bộ nguồn cho Máy chủ bằng cách sử dụng Bảng điều khiển Web BMC tích hợp

Mô tả

Tôi muốn đặt lại BMC về mặc định mà không cần chạy bộ nguồn cho máy chủ thông qua Bảng điều khiển Web BMC tích hợp.

Độ phân giải

Tham khảo phần Mặc định Hệ thống của Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng Intel® Remote Management Module 4 (Intel® RMM4) và BMC Tích hợp. Phần này của tài liệu giải thích cách đặt lại tất cả các cài đặt BMC về mặc định của nhà sản xuất.

 1. (Tùy chọn, có sẵn trên các phiên bản BMC mới hơn) Chọn Giữ lại cấu hình Người dùng và MẠNG LAN để giữ lại thông tin đăng nhập người dùng hiện tại và cấu hình BMC LAN.
  Khôi phục về mặc định mà không có tùy chọn này được bật sẽ dẫn đến BMC không thể truy cập cho đến khi thông tin người dùng BMC và cấu hình LAN được cấu hình lại:
  • trong BIOS, yêu cầu quyền truy cập vật lý vào máy chủ hoặc
  • sử dụng lệnh IPMI từ Hệ điều hành máy chủ cục bộ
 2. Nhấp vào nút Khôi phục để đặt lại tất cả cài đặt BMC về mặc định của nhà sản xuất.

example image

Sau khi hoàn thành, tất cả quản lý từ xa, bao gồm máy chủ web, sẽ không thể truy cập được cho đến khi người dùng và cài đặt mạng được khôi phục cục bộ. Các cài đặt bị mất bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Tất cả địa chỉ mạng và cài đặt
 • Chính sách khôi phục nguồn điện
 • Bộ lọc sự kiện nền tảng
 • Cảnh báo điểm đến

 

Điều này không ảnh hưởng đến nhật ký sự kiện hệ thống, kho dữ liệu cảm biến hoặc bất kỳ Cài đặt và chính sách trình quản lý nút nào của BMC.

Lưu ýThao tác này sẽ đặt lại tất cả các cài đặt BMC về mặc định của nhà sản xuất và không thể hoàn tác.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.