Hỗ trợ kết thúc hỗ trợ eXtensions (CCX) tương thích của Cisco cho Bộ điều hợp Không dây Intel

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000029638

15/06/2021

Do phiên bản OpenSSL (0.9.8e) cũ và dễ bị tấn công được soạn vào thành phần EXtensions (CCX) tương thích cisco(INTEL-SA-00188), Intel đã xóa phần mềm CCX từ phiên bản Intel® PROSet/Phần mềm WiFi Không dây 20.90 trở lên cho Microsoft Windows 7*, 8.1* và Windows® 10.

Lưu ý

Khi nâng cấp phiên bản cũ hơn của Intel® PROSet/Wireless Software lên phiên bản 20.90 trở lên, chức năng CCX sẽ tự động bị xóa nếu nó được cài đặt trước đó.

Phần mềm CCX thường được sử dụng trong môi trường doanh nghiệp được triển khai với cơ sở hạ tầng không dây trên nền tảng Cisco.

Nếu khách hàng doanh nghiệp vẫn yêu cầu một số chức năng CCX nhất định như: Xác thực lại nhanh với CCKM hoặc một trong các phương pháp xác thực EAP (Như EAP-Fast) được cài đặt như một phần của phần mềm CCX, khách hàng doanh nghiệp có thể xem xét giải pháp có sẵn sau:

Chủ đề liên quan
Tư vấn phần mềm intel-SA-00188 Intel® PROSet/Wi-Fi Không dây
Cách cài đặt phần mềm CCX Intel® PROSet/Wireless Software bản 19.x trở lên.