Kết thúc hỗ trợ eXtensions tương thích (CCX) của Cisco cho Bộ điều hợp Không dây Intel

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000029638

21/01/2022

Do phiên bản cũ và dễ bị tấn công của OpenSSL (0.9.8e) được biên dịch thành phần eXtensions (CCX) tương thích của Cisco(INTEL-SA-00188), Intel đã xóa phần mềm CCX khỏi Phần mềm Wi-Fi Intel® PROSet/Không dây phiên bản 20.90 trở đi cho Microsoft Windows 7*, 8.1*, và Windows® 10.

Lưu ý

Khi nâng cấp phiên bản PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel® cũ hơn lên phiên bản 20.90 trở lên, chức năng CCX sẽ tự động bị xóa nếu nó được cài đặt trước đó.

Phần mềm CCX thường được sử dụng trong môi trường doanh nghiệp được triển khai với cơ sở hạ tầng không dây dựa trên Cisco.

Nếu khách hàng doanh nghiệp vẫn yêu cầu một số chức năng CCX nhất định như Xác thực lại nhanh với CCKM hoặc một trong các phương pháp xác thực EAP (Như EAP-Fast) được cài đặt như một phần của phần mềm CCX, khách hàng doanh nghiệp có thể xem xét các giải pháp có sẵn sau:

Chủ đề liên quan
Tư vấn phần mềm Intel-SA-00188 cho Intel® PROSet/Không dây Phần mềm
Cách cài đặt phần mềm CCX với PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel® phiên bản 19.x trở lên.