ID bài viết: 000029624 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 15/04/2022

SSD M.2 hoặc 2,5" không được Intel® NUC công nhận là Ổ đĩa khởi động

Môi Trường

Linux*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Các bước cần làm theo khi không phát hiện thiết bị lưu trữ trên bộ Intel® NUC.

Mô tả
 • Sau khi cài đặt ổ cứng thể rắn 2.5" mới, hệ thống không khởi động.
 • Ổ đĩa không được công nhận trong các tùy chọn khởi động Intel® NUC.
 • Lỗi trong khi khởi động: "Khởi động lại và chọn Thiết bị khởi động thích hợp hoặc Chèn phương tiện khởi động trong Thiết bị khởi động được chọn"
Độ phân giải

Kiểm tra xem có Hệ điều hành nào trên ổ đĩa không.

Không thể sử dụng ổ đĩa không có hệ điều hành làm thiết bị khởi động.

Cập nhật BIOS

Kiểm tra BIOS mới nhất được cài đặt. Các bản cập nhật BIOS có sẵn trên Trung tâm Tải xuống.

Kiểm tra kết nối ổ đĩa

Đối với ổ đĩa M.2: Đảm bảo ổ đĩa được cắm đầy đủ vào khe M.2 và vít được cố định ở chế độ chờ.

Đối với ổ đĩa 2,5": Đảm bảo ổ đĩa được đặt đầy đủ trong lồng ổ đĩa. Kiểm tra xem cáp ổ đĩa có được kết nối đúng với đầu cắm SATA trên bo mạch hay không.

Kiểm tra xem BIOS có phát hiện ổ đĩa không

 1. Nhấn F2 trong khi khởi động để vào Cài đặt BIOS.
 2. Truy cập Advanced > Devices > SATA (hoặcAdvanced   > Storage.)
 3. Xem ổ đĩa được phát hiện và xác định trên Cổng SATA hoặc Cổng M.2.
 4. Nhấn F10 để thoát BIOS.

Nếu không có mặt sau khi hoàn thành các bước trên, ổ đĩa có thể bị lỗi.

Kiểm tra Thứ tự Khởi động trong BIOS

 1. Nhấn F2 trong khi khởi động để vào Cài đặt BIOS.
 2. Vào Phần Mềm Nâng > Ưu Tiên > Khởi Động (hoặc Ưu tiên Khởi > Khởi động).)
 3. Đặt ổ đĩa với hệ điều hành trở thành thiết bị đầu tiên trong Thứ tự Khởi động.
 4. Nhấn F10 để lưu và thoát BIOS.

Nếu sau khi thực hiện theo các bước trước đó, các thiết bị lưu trữ vẫn không hoạt động, hãy thử sử dụng thiết bị lưu trữ khác. Bạn cũng có thể liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Intel để được hỗ trợ thêm.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.