Sự khác biệt giữa bộ xử lý đóng hộp và khay là gì?

Tài liệu

Xác định sản phẩm của tôi

000029613

18/10/2021

Có sự khác biệt chức năng nào giữa bộ xử lý đóng hộp và bộ xử lý khay không?

Không, không có sự khác biệt chức năng giữa hai loại bộ xử lý này nếu chúng có cùng số hiệu bộ xử lý. Sự khác biệt chính là bảo hành. Để biết thêm thông tin về bảo hành, hãy xem Chính sách Bảo hành Bộ xử lý Intel® Đóng hộp so với Khay .

Bộ xử lý đóng hộp

Là một bộ xử lý đóng hộp chính hãng từ Nhà phân phối được ủy quyền Intel®. Nhà phân phối ủy quyền của Intel bán bộ xử lý Intel trong các hộp có nhãn hiệu rõ ràng từ Intel. Chúng tôi xem các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Để biết thêm chi tiết về bảo hành đóng hộp và khay, hãy truy cập trang chính sách bảo hành của chúng tôi.

Boxed processorPentium GoldCeleron

 

Bộ xử lý Khay

Là một phần của hệ thống của nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM). Bộ xử lý Khay được bán cho các nhà sản xuất khối lượng lớn, chẳng hạn như Acer, ASUS, Dell, Hewlett-Packard hoặc Lenovo. Họ mua bộ xử lý số lượng lớn, kết hợp chúng vào máy tính (máy tính xách tay, máy tính để bàn, thiết bị đa năng). Việc thay thế bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật cho bộ xử lý khay được cung cấp trực tiếp bởi các nhà cung cấp này. Chúng tôi xem các bộ xử lý này là bộ xử lý khay hoặc OEM. Intel không cung cấp hỗ trợ bảo hành trực tiếp. Liên hệ OEM hoặc đại lý bán lẻ của bạn để được hỗ trợ bảo hành.

Nếu bạn có hệ thống Khối Trung tâm Dữ liệu Intel® từ Intel, bạn có thể đủ điều kiện nhận bảo hành, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Intel để xác định đủ điều kiện tham gia.

Tray Processor

Chủ đề liên quan
So sánh tính năng của Bộ xử® Intel® Xeon