ID bài viết: 000029142 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 07/11/2022

Cách tiến hành khi SSD trung tâm dữ liệu Intel® di chuyển từ trạng thái lành mạnh sang "Vô hiệu hóa trạng thái logic", "ASSERT" hoặc "BAD_CONTEXT"

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Giải thích những việc cần làm khi SSD trung tâm dữ liệu Intel® chuyển từ trạng thái lành mạnh sang trạng thái logic vô hiệu hóa.

Mô tả
  • SSD hiển thị Trạng thái logic, ASSERT hoặc trạng BAD_CONTEXT vô hiệu hóa.
  • SSD Trung tâm Dữ liệu Intel® chuyển từ trạng thái khỏe mạnh sang Trạng thái Logic, ASSERT hoặc trạng thái BAD_CONTEXT vô hiệu hóa.
Độ phân giải

Nếu ổ đĩa ở bất kỳ chế độ nào trong số này, nó sẽ không sử dụng được. Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Intel để được hỗ trợ thêm.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.