ID bài viết: 000029026 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 31/01/2022

Không thể bật Intel® Optane™ nhớ của bạn, nhận thông báo lỗi cho biết "không tìm thấy mô-đun tương thích"

Môi Trường

Sự hiện diện của Siêu dữ liệu trong mô-đun bộ nhớ Optane

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Cách giải quyết lỗi trong ứng dụng bộ Intel® Optane™ cho biết không có mô-đun tương thích trong hệ thống, khi có một mô-đun trong hệ thống.

Mô tả

Thông báo lỗi sau được trình bày trong giao Intel® Optane™ người dùng (UI):

Hệ thống của bạn có vẻ như đã sẵn Intel Optane nhớ mới nhưng không phát hiện được Intel Optane mô đun bộ nhớ tương thích trong máy tính của bạn.  Vui lòng cài đặt mô-đun tương thích.  Truy cập intel.com/support/optane_memory để biết thêm thông tin.

Hoặc, nếu bạn sử dụng giao Intel RST (Rapid Storage Technology) của người dùng, tab Bộ nhớ Intel® Optane™ bị thiếu hoặc bị xáo màu.

Độ phân giải

Nếu sử dụng giao diện người Intel® Optane™ Bộ nhớ liên tục
1) Gỡ cài đặt Intel® Optane™ giao diện người dùng bộ nhớ và khởi động lại máy tính.
2) Cài đặt Intel® RST giao diện người dùng (Được tìm thấy ở đây là "SetupRST.exe"), Khởi động lại.
3) Nhấp vào  Tab Quản lý.
4) Chọn mô-đun và nhấp vào Xóa siêu dữ liệu , khởi động lại và tab Bộ nhớ Intel® Optane™ xuất hiện trong giao diện người dùng.

Sử dụng Intel® Optane™ UI/Intel RST bộ nhớ tối ưu để cho phép tăng tốc hệ thống với Intel® Optane™ nhớ
 

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.