Intel-SA-00115 dành cho Các bo mạch Để bàn Intel®

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000028718

04/12/2019

Intel tiếp tục hợp tác với cộng đồng nghiên cứu về bảo mật và đã nhận được các báo cáo về các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn mới. Chúng bao gồm các dẫn xuất của các phương pháp phân tích kênh bên thực thi suy đoán công bố công khai vào tháng 2018.

Xem sự thật về phân tích kênh bên để biết thông tin đầy đủ và các câu hỏi thường gặp.

Bo mạch chủ máy tính để bàn của Intel có thương hiệu đã bị ngừng sản xuất trong 2013. Chúng tôi không còn có mã nguồn BIOS cụ thể của Bo mạch chủ, xây dựng môi trường và các công cụ để tạo ra các bản phát hành BIOS mới với bản Cập Nhật vi mã cho một số sản phẩm đã ngừng sản xuất.

Các bản Cập Nhật BIOS khả dụng cho các Các bo mạch Để bàn Intel® này.

Sản phẩmID BIOSPhiên bản BIOS cần thiết để khắc phụcNgày phát hành
DH87MCMCH8710H. 86APhiên bản 0164 hoặc mới hơnNgày 26 tháng 10 năm 2018
DH87RLRLH8710H. 86APhiên bản 0332 hoặc mới hơnNgày 2 tháng 11 năm 2018
DQ87PGPGQ8710H. 86APhiên bản 0155 hoặc mới hơnNgày 5 tháng 11 năm 2018
DZ87KLT-75KKLZ8711D. 86APhiên bản 0459 hoặc mới hơnNgày 5 tháng 11 năm 2018
DH77DF, DH77KCKCH7710H. 86APhiên bản 0112 hoặc mới hơnNgày 2 tháng 11 năm 2018
DQ77CP, DQ77MKMKQ7710H. 86APhiên bản 0074 hoặc mới hơnNgày 5 tháng 11 năm 2018
DQ77KBKBQ7710H. 86APhiên bản 0061 hoặc mới hơnNgày 5 tháng 11 năm 2018
DZ68DBDBZ6810H. 86APhiên bản 0048 hoặc mới hơnNgày 2 tháng 11 năm 2018
DQ67SW, DQ67OW, DQ67EPSWQ6710H. 86APhiên bản 0070 hoặc mới hơnNgày 5 tháng 11 năm 2018
DP67BA, DP67DEBAP6710H. 86APhiên bản 0083 hoặc mới hơnNgày 2 tháng 11 năm 2018
DH67BL, DH67CF, DH67CL, DH67GD,
DH67VR
BLH6710H. 86APhiên bản 0163 hoặc mới hơnNgày 26 tháng 10 năm 2018
DB65ALALB6510H. 86APhiên bản 0058 hoặc mới hơnNgày 26 tháng 10 năm 2018
DH61HOHOH6110H. 86APhiên bản 0816 hoặc mới hơnNgày 5 tháng 11 năm 2018

Các bản Cập Nhật BIOS sẽ không có sẵn cho các Các bo mạch Để bàn Intel® này.

Dòng chipsetSản phẩm
Các bo mạch Để bàn Intel® với chipset của bên thứ baD525MW, D510MO, D425KT, D410PT, D2700MUD, D2700DC, D2550MUD2, D2550DC2, D2500HN, D2500CC
Các Các bo mạch Để bàn Intel® với chipset Intel® dòng 8DB85FL
Các Các bo mạch Để bàn Intel® với chipset Intel® dòng 7DZ77GA-70K, DZ77GAL-70K, DZ77RE-75K, DZ77BH-55K, DZ77SL-50K, DZ75ML-45K, DX79TO, DX79SR, DX79SI, DH77EB, DB75EN
Các Các bo mạch Để bàn Intel® với chipset Intel® dòng 6DZ68BC, DZ68ZV, DZ68PL, DZ68AF, DP67BG, DH61SKCH, DH61KVCH, DH61AG, DH61AGL, DH61BE, DH61CR, DH61DL, DH61SA, DH61WW, DH61ZE
Các Các bo mạch Để bàn Intel® với chipset Intel® dòng 5DX58SO2, DX58SO, DX58OG, DQ57TML, DQ57TM, DP55WG, DP55WB, DP55SB, DP55KG, DH57JG, DH57DD, DH55TC, DH55PJ, DH55HC
Các Các bo mạch Để bàn Intel® với chipset Intel® dòng 4DX48BT2, DQ45EK, DQ45CB, DQ43AP, DP45SG, DG45ID, DG45FC, DG43TF, DG43RK, DG43NB, DG43GT, DG43BFL, DG43BF, DG41WV, DG41TY, DG41TX, DG41RQ, DG41MJ, DG41CN, DG41BI, DG41AN, DB43LD
Các Các bo mạch Để bàn Intel® với chipset Intel® dòng 3DX38BT, DQ35MP, DQ35JO, DQ33HS, DP35DP, DG35EC, DG33TL, DG33FB, DG33BU, DG31PR, DG31GL
Các bo mạch để bàn Intel với chipset kế thừa (sớm hơn 3 chuỗi) cũng không có sẵn các bản Cập Nhật BIOS.