Có phải video kép thông qua công nghệ NVIDIA * SLI được hỗ trợ trên bo mạch máy chủ® của Intel không?

Tài liệu

Khả năng tương thích

000028716

05/02/2019

Khi cấu hình thẻ video bên ngoài đặc biệt này hướng đến hiệu năng chơi Game, Bo mạch máy chủ Intel® không hỗ trợ video kép qua công nghệ NVIDIA SLI *.

Để biết danh sách các hệ thống và Bo mạch chủ được chứng nhận giao diện liên kết có thể mở rộng (SLI), hãy tham khảo NVIDIA*.