Cách thực hiện mở rộng dung lượng trực tuyến (OCE) sử dụng tiện ích Bàn Giao Tiếp Mạng RAID Intel® 3 dành cho bộ điều khiển Intel® RAID phần cứng

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000028699

02/10/2020

Đối với phiên bản chương trình cơ sở Intel® RAID Controller RS3DC080 4.680.00-8292, bạn có thể tìm các sản phẩm tương thích trên trang thông số kỹ thuật sản phẩm này.

Sau đây là các bước để thêm ổ đĩa vật lý vào cấu hình RAID 5 và mở rộng dung lượng trực tuyến của nó.

Mở phần mềm RAID web Console 3 trên trình duyệt web ưa thích của bạn và chọn máy chủ nơi hiện có Intel® RAID Controller.

Lưu ýNếu không có máy chủ nào được tự động hiển thị, hãy tiếp tục và sử dụng các tùy chọn hành động . Điều kiện này phụ thuộc vào cấu hình và quyền của mạng.
 1. Chọn máy chủ mà bạn sẽ mở rộng trên RAID 5.
  User-added image

 2. Ở phía trên cùng của trang, hãy chọn bộ điều khiển RAID Intel của bạn:
  User-added image

 3. Chọn nhóm ổ đĩa của bạn.

 4. Chọn ổ đĩa ảo để bật các tùy chọn.
  User-added image

 5. Ở menu bên phải, chọn thay đổi nhóm ổ đĩa:
  User-added image

 6. Trên menu thả xuống, chọn loại RAID sẽ được mở rộng:
  User-added image

   
  Lưu ýBạn sẽ được nhắc nhở để sao lưu dữ liệu của mình, vốn được khuyến nghị mạnh mẽ.

  User-added image
 7. Chọn thêm ổ đĩa vật lý:

  User-added image

 8. Kiểm tra các ổ đĩa có sẵn, và sau đó nhấp vào tab thêm ổ đĩa vật lý :
  User-added image

 9. Bạn sẽ có thể nhìn thấy bốn ổ đĩa. Nhấp vào hoàn tất.
  User-added image

 10. Giờ đây, bạn sẽ thấy Hiển thị tab màu xanh lục khi đã hoàn thành:
  User-added image

 11. Nhấp vào đóng để quay lại bảng điều khiển chính.
  User-added image

 12. Giờ đây, bạn sẽ thấy trình dựng lại RAID hoạt động như một quy trình nền trên bảng điều khiển chính. Ổ đĩa phycial mới được thêm vào sẽ xuất hiện dưới ổ đĩa ảo sau khi quá trình tái thiết hoàn tất. Lượng thời gian cần thiết để xây dựng phụ thuộc vào cấp độ RAID và kích thước của ổ đĩa ảo.
  example image