ID bài viết: 000028519 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 19/07/2021

Tôi có thể kiểm tra tần số và các thông số khác của bộ xử lý bằng cách sử Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)?

Môi Trường

Tất cả các bộ xử lý Intel® được bộ xử lý Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU) hỗ trợ

windows1064bit

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Cách sử dụng trình quản lý Intel® Extreme Tuning Utility tác vụ để kiểm tra tần số của bộ xử lý và các tham số khác.

Mô tả

Làm cách nào để kiểm tra tần số và các thông số khác trong Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)?

Độ phân giải

Tham khảo bài viết này để tìm hiểu xem CPU của bạn có được bộ xử lý Intel® XTU.

Để kiểm tra tần số tối đa, tần số đồ họa bộ xử lý, nhiệt độ mỗi lõi, tần số bộ nhớ và các thông số khác cho các bộ xử lý được hỗ trợ Intel® XTU, hãy làm theo các bước dưới đây:

 

  1. Tải xuống và cài đặt Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU).
  2. Khởi chạy Intel Extreme Tuning Utility (Intel XTU).
  3. Ở phía dưới bên phải, nhấp vào biểu tượng nón.
  4. Nó sẽ mở menu Cấu hình Màn hình Hệ thống hiển thị nhiều tham số.
  5. Chọn các tham số mà bạn muốn giám sát và kiểm tra.

 

 

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

1

Tất cả các bài đăng và việc sử dụng nội dung trên trang này đều phải tuân theo Điều khoản Sử dụng của Intel.com.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.