Thiết bị chuyển mạch KVM phần cứng và khả năng tương thích với các thiết bị USB khác với Intel® Server Board dòng mạch S1200SP Family

Tài liệu

Khả năng tương thích

000028510

09/07/2018

Thiết bị chuyển mạch KVM và các thiết bị USB khác hoạt động với dòng Intel® Server Board dòng mạch S1200SP của tôi?

BIOS có thể khởi tạo và sử dụng các loại thiết bị USB sau:

  • Thông số kỹ thuật USB – bàn phím tuân thủ
  • Thông số kỹ thuật USB – chuột tuân thủ
  • Thông số kỹ thuật USB – các thiết bị lưu trữ tuân thủ sử dụng cơ chế vận tải chỉ có hàng loạt

Ngoài USB 3,0, BIOS còn hỗ trợ USB 2,0 chế độ hoạt động. Do đó, BIOS hỗ trợ các thiết bị tuân thủ USB 1,1 và USB 2,0 và bộ điều khiển lưu trữ.

Nếu USB của bạn không tuân thủ, nó sẽ được tạo ra sự kiện SMI liên tục trong quá trình đăng bài và tạo BIOS trong vòng lặp chết của SMI Handler.

Trong trường hợp này, bạn cần phải ngắt kết nối thiết bị USB không tuân thủ trong quá trình đăng và kết nối lại sau khi hoàn tất bài đăng.