ID bài viết: 000028395 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 19/05/2022

Màn hình Flickers khi Vsync tắt trong một số trò chơi nhất định

Môi Trường

GPU: Đồ họa HD Intel 4400 (Thế hệ thứ 4) và cũng được báo cáo trên Thế hệ thứ 5 Trình điều khiển: 15.40.37.4835 và cũ hơn.

Windows® 10, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Bật Vsync có thể khắc phục tình huống nhấp nháy liên tục trên các trò chơi với đồ họa thế hệ thứ 4.

Mô tả

Trong các trò chơi như TeamThernet 2, GTA San Andreas, COD:MW và các game khác, màn hình sẽ bắt đầu nhấp nháy một cách đáng tin cậy nếu Vsync bị tắt hoặc Tắt Giới hạn FPS.

Vấn đề này đã được giới thiệu trong bản cập nhật Windows 10* Fall Creators.

Độ phân giải

Cập nhật trình điều khiển 15.40.44.5107 hoặc mới hơn.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.