Bộ nhớ hệ thống dành cho bộ Intel® NUC NUC8i3CYS

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000028150

12/02/2020

Thông số kỹ thuật bộ nhớ

  • Hàn LPDDR4 2400 MHz
  • Kênh đôi
  • Loại bộ nhớ không ECC
  • bộ nhớ điện áp thấp 1,2 V

Kích thước bộ nhớ tối đa phụ thuộc vào mô hình Intel® NUC.

Mô hình NUCKích thước bộ nhớ tối đa

NUC8i3CYSM
NUC8i3CYHJA

8 GB
NUC8i3CYSN
NUC8i3CYHFA
4 GB
Lưu ýKhông có tùy chọn để nâng cấp bộ nhớ trên các Intel NUCs, vì bộ nhớ được hàn xuống.