ID bài viết: 000028099 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 01/10/2021

Cách khắc phục Lỗi màn hình xanh với các WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR trong Windows*

Môi Trường

Windows_10, windows81

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Các phương pháp để cố gắng giải quyết lỗi màn hình xanh WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR xuất hiện trong Windows® 10 và Windows 8.1*

Mô tả

Nhận được lỗi màn hình xanh trong Windows*: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR.

 

 

Độ phân giải

Lỗi "WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR" làviết tắt của Kiến trúc Lỗi Phần cứng Windows.  Nếu bạn nhận được lỗi màn hình xanh (còn được gọi là mã dừng) với WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR, điều đó có nghĩa là đã xảy ra sự cố phần cứng trên máy tính của bạn. Các vấn đề có thể liên quan đến những thứ như ổ cứng, bộ xử lý, nguồn điện, bộ nhớ bị hỏng hoặc hỏng (DRAM).  Cũng có thể là trình điều khiển thiết bị đã lỗi thời hoặc bị hỏng.  Một lý do khác có thể là thay đổi điện áp.

 

Để khắc phục vấn đề này, hãy thử các mẹo sau đây theo thứ tự, vì bước đầu tiên hoặc bất kỳ bước sau có thể giải quyết vấn đề của bạn.

 • Khởi động lại hệ thống và vào cài đặt BIOS, đặt BIOS về cài đặt mặc định và khởi động lại hệ thống.
 • Xóa bất kỳ phần cứng hoặc trình điều khiển nào được cài đặt gần đây để xem chúng có gây ra sự cố không.
 • Nếu không thể khởi động với chế độ bình thường, Bắt đầu Windows ở chế độ an toàn.
  • Kiểm tra xem trình quản lý thiết bị có xảy ra bất kỳ lỗi nào không và cập nhật trình điều khiển thiết bị cho các thiết bị đang hiển thị lỗi.
 • Nhận bản cập nhật mới nhất với Cập nhật Windows. Vào Cài đặt cập nhật & bảo mật cập nhật Windows, sau đó chọn Kiểm tra bản cập nhật.  Khi thực hiện, khởi động lại hệ thống của bạn.
 • Kiểm tra nếu có bất kỳ sự cố phần cứng nào.
  • Cố gắng khởi động với các cài đặt phần cứng tối thiểu (ví dụ: một DRAM, ít thành phần phần cứng hơn trên hệ thống của bạn).
  • Kiểm tra DRAM: Thử ứng dụng Windows 10 có tên là Chẩn đoán Bộ nhớ Windows để kiểm tra các sự cố bộ nhớ.
  • Kiểm tra bộ xử lý, sử dụng Intel® Processor Diagnostic Tool có thể tải xuống tại đây. Để biết thêm thông tin về công cụ, hãy xem Intel® Processor Diagnostic Tool.
  • Kiểm tra bộ cấp nguồn.
  • Cố gắng kiểm tra phần cứng khác trong hệ thống. (Ví dụ: nếu có ổ cứng làm việc khác, hãy sử dụng nó thay thế.)

 

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.