Các phương pháp được biết đến tốt nhất để điều chỉnh Intel® RealSense™ máy ảnh độ sâu D415 và D435

Tài liệu

Bảo trì & Hiệu năng

000027833

30/01/2020

Các phương pháp được biết đến tốt nhất để điều chỉnh Intel® RealSense™ D400 độ sâu máy ảnh để có hiệu năng tốt nhất (PDF)PDF icon

Hãy đánh giá các phương pháp tốt nhất được biết đến để điều chỉnh Intel® RealSense™ máy ảnh độ sâu D415 và D435 để có hiệu năng tốt nhất. Danh sách này không có nghĩa là đầy đủ, hoặc một hướng dẫn về các cảm biến độ sâu. Đó là một danh sách kiểm tra để bạn có được để bắt đầu.

Kích thước: 1,41 MB
Ngày: 2018 tháng 5

Lưu ýCác tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.

Tham khảo tập tin Zip Pattern Texture để điều chỉnh máy ảnh.

Kích thước: 11,6 MB

Để biết thêm thông tin, xem Intel® RealSense™ công nghệ.