Bộ nhớ hệ thống dành cho bộ công cụ Intel® NUC NUC8i7BE, NUC8i5BE và NUC8i3BE

Tài liệu

Khả năng tương thích

000027798

17/09/2020

Yêu cầu về bộ nhớ

  • Hỗ trợ hai 1.2 V DDR4 SO-DIMM
  • 2400 MHz
  • Unbuffered, không ECC
  • Một mặt hoặc hai mặt
  • Bộ nhớ khuyến nghị tối thiểu: 2 GB
  • Bộ nhớ tối đa: 64 GB (bộ Intel® NUC NUC8i3BEHS và Intel® NUC Kit NUC8i5BEHS chỉ)
  • Bộ nhớ tối đa: 32 GB (Tất cả các mô hình khác)
  • Sự hiện diện nối tiếp phát hiện (SPD)

Xem thông số kỹ thuật sản phẩm dành cho Intel® nuc của bạn để biết thông tin và yêu cầu về bộ nhớ hệ thống hoàn chỉnh.

Tìm các mô-đun bộ nhớ tương thích trong Intel® Product Compatibility Tool cho:

Chủ đề liên quan
Khắc phục sự cố bộ nhớ trên các sản phẩm Intel® NUC