Cách tìm tên mã cho bộ xử lý Intel®

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000027640

07/06/2019

Để tìm tên mã cho bộ xử lý của bạn, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

 • Bạn cần lấy tên và số hiệu của bộ xử lý? Kiểm tra cách xác định bộ xử lý của tôi.
 • Chuyển đến hỗ trợ trang sản phẩm.
 • Xác định vị trí trường tìm kiếm ở góc trên cùng bên phải của trang và nhập số lượng bộ xử lý® Intel của bạn.
 • Trên trang bộ xử lý và dưới mục cần thiết, xác định tên mã.

Ví dụ: Intel® Core™ số dòng bộ xử lý i5-8400

 1. Chuyển đến hỗ trợ trang sản phẩm.

  Product Page Support

 2. Gõ vào i5-8400 trong lĩnh vực tìm kiếm.

  User-added image
   

 3. Trên trang sản phẩm của Intel® Core™ i5-8400 và dưới Essentials, xác định vị trí Tên mã Lĩnh vực. Đối với bộ xử lý này, tên mã được Coffee Lake.

  User-added image
   

Các chủ đề liên quan
Cách xác định bộ xử lý Intel® của tôi