Tìm gói chỉ dành cho Trình điều khiển Wi-Fi cho Bộ điều hợp Không® Intel®

Tài liệu

Bảo trì & Hiệu năng

000027302

21/01/2022

Lưu ýGói chỉ dành cho trình điều khiển Wi-Fi dành cho quản trị viên CNTT hoặc người dùng có kiến thức chuyên sâu vì nó không có giao diện trình cài đặt thân thiện với người dùng.
Nếu bạn không biết mình có cần gói trình điều khiển không, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng hệ thống Intel® Driver & Support Assistant động phát hiện và cập nhật trình điều khiển của mình.

Bạn có thể tìm thấy gói trình điều khiển Wi-Fi trong trang tải xuống dành cho Quản trị viên CNTT.

Gói chỉ trình điều khiển có định dạng tên tệp sau:

  • WiFi_ Phiênbản_Driverbitness_Os.zip

Ví dụ: tên tệp cho gói trình điều khiển Windows® 10 64 bit phiên bản 20.70.0 là:

  • WiFi_20.70.0_Driver64_Win10.zip

User-added image

Bạn cũng có thể cuộn xuống để tìm các phiên bản cũ hơn của trình điều khiển vẫn khả dụng để tải xuống:
User-added image