Tìm Gói Chỉ dành cho Trình điều khiển Wi-Fi cho Bộ điều hợp Không dây Intel®

Tài liệu

Bảo trì & Hiệu năng

000027302

11/10/2023

Lưu ý Gói chỉ dành cho trình điều khiển Wi-Fi dành cho quản trị viên CNTT hoặc người dùng có kiến thức nâng cao vì nó không có giao diện trình cài đặt thân thiện với người dùng.
Nếu bạn không biết mình có cần gói chỉ dành cho trình điều khiển hay không, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Intel® Driver & Support Assistant để tự động phát hiện và cập nhật trình điều khiển của mình.

Gói chỉ dành cho trình điều khiển Wi-Fi có thể được tìm thấy trong trang tải xuống dành cho Quản trị viên CNTT.

Gói chỉ trình điều khiển có định dạng tên tệp sau:

  • WiFi_Ver_DriverBitness_OS.zip Bitness_OS.zip

Ví dụ: tên tệp cho gói trình điều khiển Windows® 10 64-bit phiên bản 20.70.0 là:

  • WiFi_20.70.0_Driver64_Win10.zip .70.0_Driver64_Win10.zip

User-added image

Bạn cũng có thể cuộn xuống để tìm các phiên bản trình điều khiển cũ hơn vẫn có sẵn để tải xuống:
User-added image