Hướng dẫn tham khảo tin nhắn và mã cho dòng sản phẩm Hệ thống Máy chủ Intel® R2600SR

Tài liệu

Xử lý sự cố

000026931

08/03/2018

Hướng dẫn tham chiếu mã và tin nhắn (PDF) PDF 
Đây là danh sách toàn diện của các mã lỗi và các tin nhắn mà bạn có thể gặp phải trong quá trình hoạt động bình thường của hệ thống. Danh sách này bao gồm bốn sự kiện ghi âm ứng dụng chính:

  • Mô-đun quản lý hệ thống
  • Bmc
  • Giao diện chương trình cơ sở mở rộng hợp nhất * (UEFI *)
  • BMC cung cấp trình quản lý


Kích thước: 1,67 MB
Ngày: ngày 2018 tháng 2
Xem xét lại: 1,0

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.

Chủ đề liên quan
Thông số kỹ thuật sản phẩm cho gia đình Hệ thống Máy chủ Intel® R2600SR