Hướng dẫn lập trình viên hiệu chuẩn động cho dòng Intel® RealSense™ D400

Tài liệu

Bảo trì & Hiệu năng

000026724

14/02/2020

Mô-đun độ sâu Intel® RealSense™ D400 dòng Dynamic Calibration hướng dẫn lập trình viên (PDF)PDF icon

Giao diện lập trình ứng dụng hiệu chuẩn động (API) là một giao diện phần mềm để tự động hiệu chỉnh các cảm biến độ sâu của máy ảnh độ sâu dòng Intel® RealSense™ D400. Tài liệu này mô tả các API có sẵn cho nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) để tùy chỉnh và xây dựng một giải pháp hiệu chuẩn năng động.

Kích thước: 2,5 MB
Ngày: tháng 2019

Lưu ýCác tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.

Để biết hướng dẫn cài đặt và ứng dụng, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng.