Intel-SA-00088 cho mục Intel® Desktop Boards

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000026630

17/08/2021

Bo mạch chủ máy tính để bàn thương hiệu Intel đã không còn xuất hiện trên thị trường vào năm 2013. Chúng ta không thể có mã nguồn BIOS cụ thể cho bo mạch chủ này, xây môi trường và công cụ để xây dựng BIOS mới với các bản cập nhật vi mã cho một số sản phẩm không còn trên thị trường được nữa.

Xem Thông tin về Phân tích Kênh Cạnh để có thông tin đầy đủ và các Câu hỏi Thường gặp.

Đã có bản cập nhật cho các ứng dụng Intel® Desktop Boards.

Sản phẩmBIOS IDPhiên bản BIOS cần có để khắc phục sự cốNgày còn hàng
DH87MCMCH8710H.86APhiên bản 0163 hoặc mới hơnNgày 27 tháng 3 năm 2018
DH87RLRLH8710H.86APhiên bản 0331 hoặc mới hơnNgày 29 tháng 3 năm 2018
DQ87PGPGQ8710H.86APhiên bản 0154 hoặc mới hơnNgày 27 tháng 3 năm 2018
DZ87KLT-75KQUAN TÀI LIỆU ĐANG ĐƯỢC PHÁT HÀNH TẠI MỘT TRONG NHỮNG THÀNH TỰU CỦA CHÚNG TÔIPhiên bản 0458 hoặc mới hơnNgày 25 tháng 4 năm 2018
DH77DF, DH77KCKCH7710H.86APhiên bản 0111 hoặc mới hơnNgày 24 tháng 4 năm 2018
DQ77CP, DQ77MKMKQ7710H.86APhiên bản 0073 hoặc mới hơnNgày 26 tháng 4 năm 2018
DQ77KBKBQ7710H.86APhiên bản 0060 hoặc mới hơnNgày 24 tháng 4 năm 2018
DZ68DBDBZ6810H.86APhiên bản 0047 hoặc mới hơnNgày 12 tháng 4 năm 2018
DQ67SW, DQ67OW, DQ67EPSWQ6710H.86APhiên bản 0069 hoặc mới hơnNgày 20 tháng 4 năm 2018
DP67BA, DP67DEBAP6710H.86APhiên bản 0082 hoặc mới hơnNgày 17 tháng 4 năm 2018
DH67BL, DH67CF, DH67CL, DH67GD,
DH67VR
BLH6710H.86APhiên bản 0162 hoặc mới hơnNgày 17 tháng 4 năm 2018
DB65ALALB6510H.86APhiên bản 0057 hoặc mới hơnNgày 19 tháng 4 năm 2018
DH61HOHOH6110H.86APhiên bản 0815 hoặc mới hơnNgày 23 tháng 4 năm 2018

Sẽ không có bản cập nhật BIOS cho các ứng dụng Intel® Desktop Boards.

Dòng chipsetSản phẩm
Intel® Desktop Boards với Chipset của bên thứ baD525MW, D510MO, D425KT, D410PT, D2700MUD, D2700DC, D2550MUD2, D2550DC2, D2500HN, D2500CC
Intel® Desktop Boards với Chipset Intel® 8 SeriesDB85FL
Intel® Desktop Boards với Chipset Intel® Chuỗi 7DZ77GA-70K, DZ77GAL-70K, DZ77RE-75K, DZ77BH-55K, DZ77SL-50K, DZ75ML-45K, DX79TO, DX79SR, DX79SI, DH77EB, DB75EN
Intel® Desktop Boards với Chipset Intel® 6 SeriesDZ68BC, DZ68ZV, DZ68PL, DZ68AF, DP67BG, DH61SKCH, DH61KVCH, DH61AG, DH61AGL, DH61BE, DH61CR, DH61DL, DH61SA, DH61WW, DH61ZE
Intel® Desktop Boards với Chipset Intel® 5 SeriesDX58SO2, DX58SO, DX58OG, DQ57TML, DQ57TM, DP55WG, DP55WB, DP55SB, DP55KG, DH57JG, DH57DD, DH55TC, DH55PJ, DH55HC
Intel® Desktop Boards với Chipset Intel® 4 SeriesDX48BT2, DQ45EK, DQ45CB, DQ43AP, DP45SG, DG45ID, DG45FC, DG43TF, DG43RK, DG43NB, DG43GT, DG43BFL, DG43BF, DG41WV, DG41TY, DG41TX, DG41RQ, DG41MJ, DG41CN, DG41BI, DG41AN, DB43LD
Intel® Desktop Boards với Chipset Intel® 3 SeriesDX38BT, DQ35MP, DQ35JO, DQ33HS, DP35DP, DG35EC, DG33TL, DG33FB, DG33BU, DG31PR, DG31GL
Intel Desktop Boards chipset đời cũ (trước Chuỗi 3) cũng không có bản cập nhật BIOS khả dụng.
Chủ đề liên quan
Intel-SA-00088 cho Intel® NUC và Intel® Compute Stick