Thông tin bảo hành dành cho Intel® băng tần kép Wireless-AC 8265 dành cho máy tính để bàn

Tài liệu

Bảo hành & RMA

000026438

04/06/2019

Bảo hành giới hạn

Intel cung cấp các bảo hành có giới hạn sau trên bộ công cụ máy tính để bàn Intel® Wireless-AC 8265 băng tần kép được mua từ các nhà phân phối được ủy quyền của Intel®. Bảo hành bao gồm tất cả các sản phẩm phần cứng được bao gồm trong hộp.

Bảo hành có giới hạn dành cho Intel® Wireless-AC 8265 băng tần kép (PDF)PDF icon

Dung lượng: 263 KB
Ngày: ngày 2017 tháng 12

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*