Số điện thoại hỗ trợ cho Ổ đĩa thể rắn Intel® và Mô-đun

Tài liệu

Xử lý sự cố

000026429

05/01/2023

Đối với dịch vụ bảo hành hoặc hỗ trợ kỹ thuật cho Ổ đĩa thể rắn Intel® và mô-đun, sử dụng các tài nguyên này dựa trên vị trí của bạn:

Tùy thuộc vào sản phẩm, các tùy chọn hỗ trợ khác (trò chuyện, cộng đồng, mạng xã hội) có sẵn trong Hỗ trợ Liên hệ.