ID bài viết: 000026285 Loại nội dung: Khả năng tương thích Lần duyệt cuối: 08/07/2021

Lựa chọn bộ làm mát và sử dụng điện năng

Môi Trường

Intel® Core™ i7-8700K Processor

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Sự khác biệt giữa bộ làm mát tùy chỉnh rất tốt so với bộ làm mát tuỳ chỉnh.

Mô tả

Có điểm khác biệt nào trong việc sử dụng điện bằng cách sử dụng bộ làm mát tùy chỉnh rất tốt so với bộ làm mát không?

Độ phân giải

Điều đó sẽ phụ thuộc vào thông số kỹ thuật của bộ làm mát. Nếu bộ làm mát đáp ứng các yêu cầu của bộ xử lý là TDP (Công suất thiết kế nhiệt) thì không nên có sự khác biệt. Tuy nhiên, để có được bộ làm mát tùy chỉnh tốt có thể giúp bạn có được các tính năng đặc biệt mà người tiêu dùng không thể cung cấp vì nó chỉ đáp ứng các yêu cầu tối thiểu. Nếu bạn có tùy chọn để có được bộ làm mát tùy chỉnh tốt, thì dứt khoát khuyên bạn nên sử dụng cho đến khi nó đáp ứng các yêu cầu của bộ xử lý.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.